SMÅDJURSKLINIKEN – RÖNTGEN

Röntgen

Vi använder oss av digitalröntgen. Det innebär en snabbare framkallning och behändig avläsning. I många fall, speciellt röntgen av skelett, krävs sedering. Det innebär ett lugnande medel som injiceras direkt i muskeln eller i blodkärlet. På sjuka och allmänpåverkade djur vill man helst inte ge lugnande pga ökade risker.

Om du misstänker att dit djur behöver röntgas måste du vara beredd på att själv vara med och hålla, är ni två så underlättar det mycket.

HD/ED( höftledsdysplasi/armbågledsdysplasi) och knäröntgen är ett välkänt begrepp framförallt bland storväxta raser på hundsidan. Vi hjälper er gärna med detta. Din hund måste alltid vara sederad på något sätt vid HD röntgen. Detta kan en del tycka se lite otäckt ut men är alltså helt normalt. Hunden hör fortfarande oss och kan vara ljudkänlig. Eftersom hunden är avtrubbad i sina sinnen vet den inte alltid vad den gör så man ska aldrig stoppa in fingrarna i munnen på hunden, även om den alltid är snäll och aldrig bitit förut!

Det är alltid en leg djursjukskötare som röntgar sederade djur. Så även HD/ED röntgen. Våra veterinärer godkänner sedan bilderna innan de skickas för bedömning till SKK. Det är alltid SKK som avläser och bedömer bilderna inför slutgiltiga utlåtandet på lederna. Du som djurägare skriver dessutom på en remiss där du godkänner att röntgenutlåtandet blir offentligt, oavsett ledstatus.

Om du ställer ut eller tävlar din hund måste du vara medvetna om karenstiderna på de preparat som används. Detta kan du läsa om på Skk:s hemsida. www.skk.se