SMÅDJURSKLINIKEN – REHAB

Laser

Vi har haft en 4G laser sen våren 2015. Med hjälp av den kan vi ge ytterligare smärtlindring till onda muskler och leder vid t ex artroser. Den har även en god effekt för sårläkning. Laserns funktion är att den skyndar på cellförnyelsen och ökar blodgrnomströmningen så onda och inflammerade celler byts ut snabbare vilket leder till minska inflammation och därmed minskad smärta. Vi brukar rekommendera 2-3 gånger/vecka de första 2-3 veckorna sedan trappas det ner och ges vid behov. Många äldre hundar med ledvärk kommer ca 1 gång i månaden som komplement till medicinering. Många kan reducera medicinen och vissa kan sluta helt, de klarar sig bra med laser och kosttillskott. På detta vis skonar man njurar och lever.

Vibrationsplatta

Vibrationsplattan är ett ganska nytt hjälpmedel vid muskel eller ledproblem. I samråd med fysioterapeut eller veterinär får ni rekommendationer och visat träningsprogram som ni sedan kan göra själva enligt bokade tider. Vibrationsplattan hjälper till att träna de små muskler som kan vara svåra att nå annars men som kan göra stor skillnad för djurets välbefinnande. Kan användas både som bantningsredskap eller för att träna upp skadade muskler eller opererade leder. Får dock inte användas om proteser eller vid dräktighet.