SMÅDJURSKLINIKEN – ENDOSKOPI

Endoskopi

Ordet endoskopi betyder ”titta inuti” vilket är just vad man gör.

Kliniken har ett videoendoskop en fiberoptisk kamera- som vi kan gå in i matstrupe, magsäck, tunntarm och grovtarm med och se en detaljrik bild av patientens inre på en tvskärm. Vi kan plocka ut främmande föremål eller ta vätske eller vävnadsprover som ett led i en mag- och tarmutredning. Vi kan även gå ner i luftstrupen.

Undersökningen görs under narkos. Hunden eller katten förbereds dagen före för att vara tom i tarmen och kommer till kliniken på morgonen. Oftast räcker det att hunden får stanna på kliniken över dagen.