SMÅDJURSKLINIKEN – LABORATORIUM

Laboratorium

I vårt egna labratorium kan vi köra många prover själva. Där kan vi t ex se om ditt djur har en infektion i kroppen, hur de inre organen som lever, njurar, bukspottkörtel och sköldkörtel fungerar.

Vi har även en Progesteronavläsare. Där kan vi följa löptiken under löpet innan parning. Med hjälp av detta värde och utstryk från slidslemhinnan kan vi påvisa den optimala dagen för parning. Svaret på progesteronvärdet får vi på ca 2 timmar. I mikroskopet ser vi hur cellerna får utstryket ser ut.

Om ni kommer in för en koll av knutor kommer veterinären sannolikt att ta ett cellprov från knutan för att kunna se vad för typ av knuta det är. Om man vill veta exakt viken typ av knuta det är, om det är en malign knuta med risk för spridning, så krävs att man ta bort knutan under narkos och skickar den för analys till ett externt labratorium där patologer jobbar.

Även urinprov kontrolleras vid urinproblem. Låt aldrig djuret kissa precis innan undersökningen, vi behöver oftast ett färskt urinprov till våra analyser.

Vi har ingen licens för insemination för hund o katt.