HÄSTKLINIKEN – STALL

Stall

I vår stora, ljusa stallbyggnad inryms totalt 25 boxar av varierande storlek, varav 3 är isolerings boxar. På stall har vi möjlighet att husera de patienter som behöver stanna kvar för medicinsk behandling, seminering samt erbjuda övernattning för de hästar som rest långt inför en MRI undersökning. Hästar som opereras hos oss lämnas alltid på stall dagen innan operation och kan som regel åka hem dagen efter operation.

Inlagda hästar ges fri tillgång på hö om inget annat anges eller hästens sjukdomstillstånd inte tillåter fodring. Hästar som ska opereras fastas från midnatt dagen innan operation. Kraftfoder erbjuds efter behov och i samråd med dig som hästägare. Vi använder oss uteslutande av spån till att strö boxarna med och i våra fölboxar har vi även gummimattor underst för att minska risken för liggsår hos våra minsta patienter. Alla boxar är utrustade med både vattenkopp och vattenhink. Varje box tvättas med hetvattentvätt samt desinficering mellan patienter för att undvika att eventuella smittor sprids.

På stall finns även en spolspilta och en tvångsspilta där inlagda patienter kan undersökas och/eller behandlas. För det mesta används tvångspiltan på stall för reproduktion, det vill säga för brunstkontroller, dräktighetskontroller och insemineringar, men även för kolikhästar som behöver rektalundersökas och sondas.

stall_1