Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

HÄSTKLINIKEN – OPERATATION

Operation

Ca. var 14:e dag kommer kirurg Bengt Ronéus (Dipl. ECVS) till oss och opererar. Tillsammans med vårat sammansvetsade team av veterinärer och djurvårdare utförs de flesta kirurgiska ingrepp i vår välutrustade operationssal.

Vi utför:
Ortopedisk kirurgi
Luftvägskirurgi
Mjukdelskirurgi/Rekonstruktiv kirurgi
Behandling av komplicerade sår
Tandextraktioner/bihålekirurgi


Vi ser helst att hästen kommer till oss dagen innan operation, då vår erfarenhet är att hästarna ligger mycket bättre i narkos när de inte har transporterats samma dag som de ska sövas. Går allt väl och inga komplikationer tillstöter får hästarna som regel åka hem dagen efter operation. Vid vissa typer av luftvägskirurgi, så som tie-back och tie-forward, och tand-/bihålekirurgi stannar hästarna hos oss någon extra dag, då det oftast krävs lite intensivare smärtbehandling och sårvård efter dessa ingrepp. Undantaget är kastrationer som vanligen åker hem samma dag som de opereras. Din häst får givetvis stanna längre hos oss för postoperativ vård om du så önskar.