HÄSTKLINIKEN – MRI

MRI

I human ortopedi har MR blivit en standardteknik för rätt och snabb diagnos.-Sedan ett par år tillbaka finns möjligheten att göra MR på nedre extremiteter på stående sederad häst.

Ugglarps Gård Hästkliniken tog 2011 över Stenestad hästklinikens MR för stående häst. Tekniken fanns sedan 2006 på Stenestad, vilket innebar att de var först i Skandinavien med stående MR. Undersökningarna görs och avläses av veterinär Anna Wachtmeister som var med från början i Stenestad. Hon är även kontaktperson och sammanställer remissvaren.

Vi har sedan allra första början haft ett samarbete med Dr Vet Med Thorben Schulze i Tyskland, som är en av de mest erfarna avläsarna av MR-bilder i Europa, och kontaktas för second opinion vid komplicerade fall.-Fördelarna med denna diagnostiska teknik är flera:

-Högkvalitativa bilder på såväl skelett som mjukdelar, dessutom tillsammans! Detta innebär bra bilder på infästningar och övergångar mellan olika vävnader. Skador i flera vävnader syns samtidigt.

– Den enda tekniken där det går att skilja mellan de många olika orsakerna till låg palmar hälta hos häst.

Det undersökta benet utsätts för ett magnetiskt fält och korta pulser av radiovågor. Det svaga ekot av dessa radiovågor ifrån benet används för att bygga upp en bild.

-Signalen varierar beroende på vad vävnaden är uppbyggd av. Detta ger en möjlighet att skilja på ben, senor, fett, vätska osv. Därmed ser man inte bara anatomiska förändringar utan även vissa fysiologiska förändringar t.ex. inflammation i benvävnad

– Ingen radioaktiv strålning används och det finns inga kända biologiska biverkningar.

Efter ca. 2 timmar är undersökningen färdig och 150-300 bilder har genererats. Skriven rapport får man efter ca. en – två veckor

Inför hästens MRI-undersökning

En MRI undersökning på stående sederad häst tar ca. 2 timmar att genomför. Vi ser gärna att du kommer med din häst ca. 30 min innan avtalad tid, så att hästen kan förberedas inför MRI. Innan undersökningen tas skorna av, om detta inte redan är gjort hemma, på det benpar som ska undersökas (antingen bägge framben eller bägge bakben). Hästen klipps och tvättas på halsen för att kunna lägga en permanentkanyl, så att man under hela undersökningen har tillgång till ett blodkärl för att kontinuerligt kunna ge hästen lugnande. När detta är gjort tas hästen ut på stall där en ny strödd spånbox står klar så att hästen får möjlighet att kissa innan undersökningen. Du som hästägare får givetvis närvara vid undersökningen om du så önskar, men vi rekommenderar att man åker iväg och äter lunch i Ängelholm eller besöker shoppingcentret Väla ca. 20 min bort istället. Det är en lång undersökning och det ska vara tyst och lugnt runt hästen under hela tiden hästen befinner sig i ”magneten”, samt att det inte finns någon möjlighet att lämna undersökningsrummet när man väl börjat generera bilder. Någon av våra djurvårdare visar dig dock gärna utrustningen och rummet före eller efter hästen undersökts. Efter avslutad undersökning behöver hästen 40-60 min på sig på stall för att vakna och få i sig en Mash (lättsmält smakligt foder som blandas med mycket vatten) och vätska. Under tiden hästen vaknar diskuterar veterinär Anna Wachtmeister gärna bilderna med dig och ger er ett preliminärt svar på bilderna. Ett skriftligt svar kommer till dig och din remitterande veterinär efter ca. 1-2 veckor.-Har du mer än 6 timmars restid till oss, ska hästen lämnas hos oss dagen/kvällen innan MRI undersökningen. Denna policy har vi som en kolikförebyggande åtgärd, då mycket resande samt en stor mängd sedering under en och samma dag ökar risken för kolik.

mri-img