HÄSTKLINIKEN – BESIKTNING

Besiktning

En besiktning genomförs av många olika anledningar, dock är genomförandet i stort sett standardiserat oavsett anledningen till besiktningen. Besiktningar genomförs som regel inför köp/försäljning, fodervärdsavtal/utlåning, inför auktion, hingstvisning/bruksprov samt innan försäkringsteckning/försäkringsändring.

Vid en besiktning fastställer man hästens hälsostatus vid det aktuella undersökningstillfället. Först kontrolleras hästens identitet mot medtagna ID-handlingar, sedan kontrolleras hästens allmäntillstånd, exteriör, rörelsemönster, andningsljud under arbete, ögon och tänder. Genomförs besiktningen på kliniken ingår även kontroll av luftvägarna med fiberendoskop.

Besiktningen kan utökas med röntgen (ofta kallad exportröntgen eller friröntgen). Hur många bilder och vilka typer av projektioner som ska tas beror lite på anledningen till besiktningen. I synnerhet vid besiktningar inför auktioner eller försäljningar utomlands kan det finnas speciella krav på antalet bilder och projektioner. Vidare kan besiktningen kompletteras med ultraljudsundersökning och blodprov efter önskemål. Även här kan det finnas speciella krav på laboratoriska undersökningar som ska genomföras innan export till utlandet eller innan ett godkännande för avel.

Vid önskemål utför vi även besiktningar hemma hos er, så kallad gårdsbesiktning. Viktigt är att det ska finnas möjlighet att longera hästen på den plats där hästen är uppstallad vid besiktningstillfället.

besiktning_2